6736 Sayılı Kanunun Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Genel Bilgiler

6736 SAYILI KANUNUN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

V– MATRAH VE VERGI ARTIRIMINA ILISKIN HÜKÜMLER

6736 sayili Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma deger vergisinde matrah ve vergi artirimi uygulamasina iliskin detaylar aşağıda Dikkatinize Sunulmuştur

A- MATRAH VE VERGI ARTIRIMINDA BULUNABILECEK MÜKELLEFLER

Yillik gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile katma deger vergisi mükellefleri 2011, 2012, 2013, 2014 ve
2015 takvim yillari için 6736 sayili Kanunun 5 inci maddesine göre matrah ve vergi
artirimindan yararlanabileceklerdir.
Ayni sekilde,
– Hizmet erbabina ödenen ücretlerden,
– Serbest meslek ödemelerinden,
– Yillara sari insaat ve onarim islerine ait ödemelerden,
– Kira ödemelerinden,
– Çiftçilerden satin alinan zirai mahsuller ve hizmetler için yapilan ödemelerden,
– Esnaf muafligindan yararlananlara yapilan ödemelerden

gelir veya kurumlar vergisi tevkifati yapmakla sorumlu olanlar da bu ödemelerine iliskin olarak bu yillarla ilgili vergi artiriminda bulunabileceklerdir.
Adi ortakliklar ve kollektif sirketlerde ortaklar, komandit sirketlerde komandite ortaklar ile adi komandit sirketlerde komanditer ortaklar da anilan yillar için matrah ve vergi artirimindan yararlanabileceklerdir.
Sözü edilen yillara iliskin vergi matrahlarinin takdiri için takdir komisyonlarina sevk edilmis ve/veya haklarinda vergi incelemesine baslanilmis olan mükellefler de matrah ve vergi artirimindan faydalanabileceklerdir.
Beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi beyan etmeyen ya da ilgili yillarda faaliyette bulunmus veya gelir elde etmis olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi disinda birakanlar da dahil olmak üzere hiç beyanname vermemis olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de matrah ve vergi artirimi yapabileceklerdir.
Kurumlar vergisi mükellefleri, anilan yillarla ilgili olarak vermis olduklari beyannamelerinde kurum kazancindan indirilen ve 193 sayili Kanunun geçici 61 inci maddesine göre tevkifata tabi tutulmus olan kazanç ve iratlarinin bulunmasi hâlinde, bu tevkifat tutarlarini da artirabileceklerdir.
Diger taraftan, 5520 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (k) bendine göre kurumlar vergisinden muaf bulunan ve bu nedenle kurumlar vergisi beyannamesi ile muhtasar beyanname vermemis olan kooperatifler de 6736 sayili Kanunun matrah ve vergi artirimi hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

B- MATRAH VE VERGI ARTIRIMINDAN YARARLANABILMEK IÇIN YAPILACAK BASVURUNUN SÜRESI VE SEKLI

1- Basvurunun Süresi
6736 sayili Kanunun 5 inci maddesinde basvuru süresi, Kanunun yayimlandigi tarihi izleyen ikinci ayin sonu olarak belirlenmis bulunmaktadir.
Buna göre, matrah ve vergi artiriminda bulunmak isteyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile katma deger vergisi mükellefleri, bu Tebligde belirtilen usul ve esaslar dahilinde, 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar gelir, kurumlar ve katma deger vergisi yönünden artirimda bulunabileceklerdir.
Mükellefler, en geç 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine basvurmadiklari takdirde, 6736 sayili Kanunla getirilen matrah ve vergi artirimi hükümlerinden yararlanamayacaklardir.
2- Basvurunun Sekli
6736 sayili Kanunun matrah ve vergi artirimina iliskin hükümleri uyarinca verilmesi gereken bildirimlerden elektronik ortamda gönderilebilenlerin; yillik gelir veya kurumlar ile katma deger vergisi beyannamelerini ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafindan 340 ve 346 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliglerinde belirtilen usul ve esaslar dogrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
Artirima iliskin yilda elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunlulugu bulunmayan ancak bu Tebligin yayimlandigi tarih itibariyla bu kapsamda olan mükellefler de matrah ve vergi artirimina iliskin bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorundadirlar.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunlulugu bulunmayanlarca, matrah ve vergi artirimina iliskin basvurular; gelir, kurumlar veya katma deger vergileri mükellefiyeti yönünden bagli olunan ya da muhtasar beyannamelerini vermis olduklari vergi dairelerine kagit ortaminda yapilabilecektir.
Bu Tebligin yayimlanmasindan önce mükellefiyeti sona erenler ile hakkinda mükellefiyet tesis edilmemis olanlarin, 6736 sayili Kanun kapsaminda verilecek söz konusu bildirimleri elektronik ortamda gönderme zorunluluklari bulunmamaktadir.
Matrah ve vergi artirimina iliskin bildirimlerin ölüm, gaiplik, tasfiye veya devir ya da tam bölünme gibi durumlarda birden fazla kisi tarafindan birlikte verilmesinin gerekli oldugu hallerde, söz konusu bildirimlerin kagit ortaminda verilmesi gerekmektedir.
Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fikrasinin (d) ve (e) bentlerinde sayilan mükelleflerin, matrah ve vergi artirimina yönelik basvurularini, bagli bulunduklari vergi dairelerine yapmalari ve artirim üzerine hesaplanan vergileri anilan bentlerde yer alan sürede, ödeme taleplerini de basvurulari sirasinda belirtmeleri icap etmektedir.
Diger taraftan, mükelleflerce matrah ve vergi artirimina iliskin olarak yapilacak basvurularin, esas itibariyla, mükellef veya mükellefi temsile yetkili kisilerce yapilmasi gerekmektedir.
6736 sayili Kanun kapsamindaki 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yillarinda gelir, kurumlar veya katma deger vergileri ile gelir (stopaj)/kurumlar (stopaj) vergisi yönünden farkli vergi dairelerinin mükellefi olanlarca, matrah ve vergi artirimina iliskin bildirimlerin, en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine verilmesi gerekmekte olup bu bildirimlere dayanilarak tarh edilecek vergiler hakkinda söz konusu vergi daireleri tarha yetkili kilinmistir.
Öte yandan, vergi artirimi kapsamina giren dönemler için muhtasar beyanname yönünden merkez veya subeleri için ayri ayri mükellefiyetleri bulunan ve vergi artirimindan yararlanmak isteyen mükelleflerin, merkez ve her bir sube için ayri ayri vergi artiriminda bulunmalari gerekmektedir.

E- MATRAH VE VERGI ARTIRIMINA ILISKIN ORTAK HÜKÜMLER
6736 sayili Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fikrasinda yer alan matrah ve vergi artirimina iliskin ortak hükümlerin uygulanmasi hususunda açiklamalar asagida yer almaktadir.
1- Matrah ve Vergi Artirimi ile Matrah Beyani Dolayisiyla Hesaplanan Vergilerin Ödenmesi
6736 sayili Kanunun 5 inci maddesi hükmünden yararlanilarak artirimda veya beyanda bulunanlar, anilan hükümlere göre hesaplanan veya artirilan gelir, kurumlar ve katma deger
vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarini 30 Kasim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar tamamen ödeyebilecekleri gibi talep etmeleri hâlinde bu Tebligin (II/C) ve (II/D-10 ve 11) bölümlerinde belirtilen açiklamalar çerçevesinde taksitler hâlinde de ödeyebilirler. Bu takdirde mükellefçe tercih edilen taksit seçenegine göre ilgili katsayi uygulanacaktir.
Bu vergilerin, ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde; pesin ödenmek istenmisse birinci taksitin vade tarihinden, taksitler hâlinde ödenmek istenmisse taksitlerin vade tarihlerinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için 6183 sayili Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranin bir kat fazlasi oraninda gecikme zammi ile birlikte takip ve tahsili gerekmektedir. Gecikme zammi, ödenmemis tutar içerisinde yer alan vergi asli üzerinden hesaplanacaktir.
6736 sayili Kanun kapsaminda yapilandirilan alacaklara iliskin taksitlerin süresinde ödenmemesi hâlinde Kanunun 10 uncu maddesinin altinci fikrasi hükmünün tatbik edilmesi gerekmekle birlikte, matrah ve vergi artirimina iliskin ortak hükümlerin düzenlendigi Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fikrasinda yer alan düzenleme uyarinca matrah ve vergi artiriminda bulunanlarin taksitlerini süresinde ödememesi, artirim hükümlerinin ihlali anlamina gelmeyecektir.
2- Takdir Komisyonlarina Sevk Edilmis veya Haklarinda Vergi Incelemesine Baslanilmis Mükelleflerin Durumu
6736 sayili Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fikrasi uyarinca, matrah ve vergi artirimi kapsamina giren dönemler için baslatilmis ve henüz sonuçlandirilmamis incelemelerin veya takdir islemlerinin bulunmasi, artirima engel degildir.
Öte yandan, matrah ve vergi artiriminda bulunulmasi, Kanunun yayimlandigi tarihten önce baslanilmis olan vergi incelemeleri ile takdir islemlerine engel teskil etmeyecektir. Bu mükellefler hakkinda vergi incelemesi ile takdir islemlerine göre tarhiyat yapilabilmesi için asagida belirtilen hususlara uyulmasi gerekmektedir.
a) 6736 sayili Kanuna göre matrah ve vergi artiriminda bulunan mükellefler hakkinda, artirimda bulunulan yillar ve vergi türleri ile ilgili olarak Kanunun yayimlandigi tarihten önce baslanilmis olan vergi incelemeleri ile takdir islemlerinin, Kanunun yayimlandigi tarihi izleyen ayin basindan itibaren 1 ay içerisinde sonuçlandirilmasi sarttir. Bu süre içerisinde sonuçlandirilamayan vergi incelemeleri ile takdir islemlerine devam edilmeyecek, bulundugu safhada birakilacaktir. Mükellefler sadece artirilan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artirilan vergileri ödeyeceklerdir.
Bir baska anlatimla, Kanunun yayimi tarihinden önce baslanilmis vergi incelemeleri ve takdir islemlerinin 30 Eylül 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar tamamlanamamasi hâlinde mükelleflerin, basvuru süresinin (31 Ekim 2016) sonuna kadar matrah ve vergi artiriminda bulunmus olmalari sartiyla, 30 Eylül 2016tarihinden sonra vergi dairesi kayitlarina intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapilmayacagindan, vergi incelemesi ve takdir islemlerine devam edilmeyecektir.
b) Kanunun yayimlandigi tarihten önce baslanilmis söz konusu vergi incelemeleri ile takdir islemlerinin (a) bölümünde belirtilen sürede sonuçlandirilmasi ve tarhiyata konu matrah farki tespit edilmesi hâlinde;
ba) Mükellef, inceleme raporlari ile takdir komisyonu kararlarinin vergi dairesi kayitlarina intikal ettigi tarihten önce matrah artiriminda bulunmus ise inceleme ve takdir sonucu bulunan matrah farki ile mükelleflerin Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre artirdiklari matrahlar birlikte degerlendirilir. Bu degerlendirme sonucu mükellefin ilgili yillarda artirilan matrah tutarlarinin, vergi incelemeleri veya takdir komisyonu kararlarina göre o yil için belirlenen matrah farkindan fazla veya bu tutar kadar olmasi durumunda mükellef hakkinda ayrica vergi incelemeleri ve takdir komisyonu kararlarina göre vergi tarhiyati yapilmaz ve ceza uygulanmaz.
bb) Vergi incelemeleri ve takdir sonucu belirlenen tarhiyata konu matrah farkinin, mükellefin ilgili yil için artirdigi matrah tutarindan fazla olmasi hâlinde, aradaki fark tutar kadar matrah farki üzerinden mükellef hakkinda gerekli vergi tarhiyati yapilacak ve ceza uygulanacaktir. Ancak mükellef, bu fark tutar üzerinden tarh edilen vergiler ile uygulanan gecikme faizi ve cezalar için Kanunun 4 üncü maddesi hükmünden yararlanarak ödemede bulunabilecektir.
bc) KDV uygulamasi bakimindan vergi inceleme raporuna veya takdir komisyonu kararina göre tarh edilmesi gereken vergiden, artirim nedeniyle ödenecek tutarlar düsülerek islem yapilacaktir. Buna göre;
-Inceleme, KDV yönünden artirim talebinde bulunulan yilin bütün dönemlerini kapsiyorsa, rapora göre tarh edilmesi gereken vergiden, 6736 sayili Kanunun KDV artirimina iliskin hükümleri geregince yilin tamami için hesaplanan vergi tutari (bu Kanuna göre tahakkuk eden vergi) düsülecektir.
-Inceleme, KDV yönünden artirimda bulunulan yilin bazi dönemlerini kapsiyorsa, artirim nedeniyle hesaplanan yillik tutar 12’ye bölünerek aylik ortalama bulunacak, bu ortalamanin raporun kapsadigi dönem sayisi ile çarpilmasi sonunda bulunan tutar, rapora göre tarh edilmesi gereken vergiden düsülecektir.
6736 sayili Kanunun yayimlandigi tarihten önce baslanilmis olan takdir islemleri bakimindan da bu ayrim kapsaminda islem tesis edilecektir.
bç) Bir ay içinde sonuçlandirilan ve yukarida (ba), (bb) ve (bc) bölümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapilan tarhiyatlar ile ilgili olarak mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlasma talepleri dikkate alinmayacaktir.
bd) 6736 sayili Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fikrasinin uygulanmasinda, inceleme ve takdir islemlerinin sonuçlandirilmasindan maksat, vergi inceleme raporlari ile takdir komisyonu kararlarinin vergi dairesi kayitlarina intikal ettirilmesidir.
c) Kanunun yayimlandigi tarihten önce haklarinda vergi incelemesi ve takdir islemlerine baslanilmis mükellefler, 30 Eylül 2016 tarihinden önce matrah ve vergi artiriminda bulunmus olmakla birlikte artirim, vergi inceleme raporlari ve takdir komisyonu kararlarinin vergi dairesi kayitlarina intikal ettigi tarihten sonra yapilmis ise yukarida (b) bölümünde yapilan açiklamalar çerçevesinde mahsup imkanindan yararlanamayacaklar, ancak söz konusu inceleme raporlari ile takdir komisyonu kararlarina istinaden yapilan tarhiyatlar için bu Kanunun 4 üncü maddesi hükmünden faydalanabileceklerdir.
ç) Kanuna göre matrah ve vergi artiriminda bulunan mükelleflerin, yillik gelir veya kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemis olduklari vergilerin iadesi konusundaki basvurulari, ilgili kanun hükümleri ve genel teblig esaslari çerçevesinde sonuçlandirilacagindan, matrah ve vergi artiriminda bulunan mükellefler hakkinda iade talebi ile sinirli olmak üzere vergi incelemesi yapilabilecektir. Bu incelemelerin 1 aylik süre içinde sonuçlandirilmasi sarti aranmayacaktir. Inceleme sonucuna göre mükellefin iade talebi yerine getirilecek veya reddedilecektir. Iade talebinin reddi hâlinde söz konusu vergiler teminat karsiligi veya teminat alinmadan daha önce iade edilmis ise gerekli vergi tarhiyati yapilacak ve ceza kesilecektir.
Teminat karsiligi veya teminat alinmaksizin (Örnegin, yil içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerde 10.000 TL’ye kadar olan tutarin iade edilmesi gibi) yapilan iadeler ile ilgili inceleme raporunda, tespit edilen matrah ve vergi farki nedeniyle talep edilen iadeyi asan bir vergi farki bulunmasi hâlinde; iadesi talep edilen tutari asan kisim için tarhiyat yapilabilmesi, incelemenin 1 ay içinde sonuçlandirilmasina baglidir. Bu takdirde de mükellefin matrah ve vergi artiriminin dikkate alinacagi tabiidir. Ancak, iade tutari ile ilgili olarak incelemenin 1 ay içinde sonuçlandirilmasi sarti aranilmadigindan, iade tutari ile sinirli olmak üzere inceleme devam edebilecek ve yukarida açiklandigi sekilde islem yapilacaktir. Dolayisiyla, matrah ve vergi artiriminda bulunan mükelleflerin yillik gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemis olduklari vergilerin iadesine yönelik incelemeler nedeniyle 1 aylik süre geçtikten sonra düzenlenecek raporlarda, iade tutarini asan bir tarhiyat önerilmeyecektir.
Kanunun KDV artirimina iliskin hükümleri geregince, bu açiklamalarin KDV uygulamasi bakimindan da geçerli olacagi tabiidir.
d) Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fikrasinda, katma deger vergisi artiriminda bulunulan yillarla ilgili olarak mükellefler hakkinda sonraki dönemlere devreden indirilebilir katma deger vergileri ve ihraç kaydiyla teslimlerden veya iade hakki doguran islemlerden dogan tecil-terkin ve iade islemleri ile sinirli olmak üzere 1 aylik inceleme sarti aranmaksizin bu Tebligin (V/D-6) bölümündeki açiklamalar çerçevesinde inceleme ve tarhiyat yapilabilecektir. Ayrica, Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebligi kapsaminda haklarinda özel esaslar uygulanan mükelleflerin genel esaslara geçme taleplerine yönelik inceleme yapilmasi mümkün olmakla birlikte, bu incelemeler sonucunda artirimda bulunulan yillarla ilgili tarhiyat yapilamayacaktir.
e) Kanunun matrah ve vergi artirimina iliskin hükümlerinden yararlanmak için mükelleflerce 31 Ekim 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) basvuruda bulunulabileceginden, mükelleflerin bu tarihe kadar matrah ve vergi artiriminda bulunmasi hâlinde, artirimda bulunulan yillar ve vergi türleri ile ilgili olarak Kanunun yayimi tarihinden sonra baslanilan vergi incelemeleri ve takdir islemlerine devam edilmeyecegi tabiidir.

3- Matrah ve Vergi Beyaninda Bulunan Mükelleflere Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Usulsüzlük Cezasi Uygulanmamasi
6736 sayili Kanuna göre matrah veya vergi artirimi yapilan dönemlere ait kanuni süresinde verilmeyen beyannameler için 213 sayili Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarina iliskin hükümleri uygulanmayacaktir.

4- Matrah ve Vergi Artiriminda Bulunulan Vergilendirme Dönemlerine Iliskin Kesinlesen Tarhiyatlarin Durumu
Matrah ve vergi artiriminda bulunulan yil içindeki vergilendirme dönemlerine iliskin olarak, matrah ve vergi artiriminda bulunan mükelleflerin ilgili yillarda düzeltme beyannamesi vermeleri ve bu düzeltme islemlerinin Kanunun yayimlandigi tarihe kadar sonuçlandirilmis olmasi hali de dahil olmak üzere ikmalen, re’sen ve idarece yapilip Kanunun yayimlandigi tarihten önce kesinlesen tarhiyatlar ve vergiler (katma deger vergisi tarhiyatinda “hesaplanan katma deger vergisi”), matrah ve vergi artirimina esas ilgili dönem beyani ile birlikte dikkate alinacak, bir baska ifade ile matrah ve vergi artirimi, kesinlesen tarhiyatlar da dikkate alinarak yapilacaktir.

5- Istisna ve Indirimlerin Uygulanmamasi
6736 sayili Kanun kapsaminda gelir veya kurumlar vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artirim hükümlerinden yararlanilmasi durumunda, hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi için herhangi bir istisna ve indirim uygulanmasi söz konusu olmayacaktir.

6- Diger Hususlar
a) Matrah ve vergi artirimi sonucunda, hesaplanarak veya artirilarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarinin tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecektir.
Söz konusu vergilerin herhangi bir vergiden indirim veya mahsup edilmesi mümkün olmadigi gibi iade edilmesi de söz konusu degildir.

b) Artirilan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacaktir.

c) Matrah ve vergi artiriminda bulunan ve bu konudaki sartlari yerine getiren mükelleflerin defter ve belgeleri artirima konu vergi türleri için kendileri adina tarhiyat yapilmak amaciyla incelenmeyecek olmasina ragmen, defter ve belgelere, diger vergi türleri için inceleme yapilmasi, üçüncü kisilerle ilgili olarak karsit incelemeler yapilmasi, mahkemelerce belli konulara bakilmasi veya bilirkisilerce ihtiyaç duyulmasi gibi nedenlerle müracaat edilebilecektir. Bu nedenle, matrah ve vergi artirimindan yararlanan mükelleflerin, defter ve belgelerini 213 sayili Kanun hükümleri uyarinca saklayacaklari ve ibraz edecekleri tabiidir.

ç) Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapilmis olan mükellefler dilerlerse vergi incelemesi yapilan yillar için de matrah ve vergi artiriminda bulunabileceklerdir.

d) Matrah ve vergi artirimi yapilmayan yillar ve dönemler için vergi incelemesi yapilabilecektir.

e) 6736 sayili Kanunun 5 inci maddesine göre matrah ve vergi artirimlari, bu Teblige ekli bildirim formlari ile yapilacaktir.

f) 213 sayili Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fikrasindaki “defter, kayit ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine baska yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asil veya suretlerini tamamen veya kismen sahte olarak düzenleyenler” hakkinda, 6736 sayili Kanunun yayimlandigi tarihten önce herhangi bir tespit yapilmis olmasi durumunda, bu kapsama giren mükelleflerin, Kanunun 5 inci maddesi hükmüne göre matrah ve vergi artirimindan yararlanmalari mümkün degildir. Bu hükmün uygulanmasinda, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapilan tespitler dikkate alinacaktir.

g) Matrah ve vergi artiriminda bulunan mükelleflerin, matrah ve vergi artirimlarinin,
6736 sayili Kanun hükümlerine uygun yapilip yapilmadigi vergi dairelerince arastirilabilecektir. Kanun hükümlerine göre, dogru beyan edilmeyen veya vergi hatalari nedeniyle eksik beyan edilen matrah ve vergi artirimlari ile ilgili olarak eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmis sayilacak ve Kanunda açiklandigi sekilde tahsil edilecektir.

g) 6736 sayili Kanuna göre matrah ve vergi artiriminda bulunan mükellefler hakkinda
Kanunun yayimlandigi tarihten önce baslanilmis incelemeler sonucu düzenlenen ve 30 Eylül
2016 tarihi mesai saati bitimine kadar vergi dairesinin kayitlarina intikal ettirilen inceleme raporlarinda; ilave tarhiyat olmaksizin sadece zarar azaltilmasi öngörülmesi hâlinde, kabul edilmeyen zarar tutarinin öncelikle ilgili dönemde beyan edilen zarar tutarindan indirilmesi, bu islem sonucu kalan zarar tutarinin %50’sinin 2016 ve müteakip yil kazançlarindan 193 veya 5520 sayili Kanunun ilgili maddelerine göre mahsup konusu yapilmasi gerekir. Zararin diger yarisinin ise indirim konusu yapilamayacagi tabiidir.

Örnek 26- (B) A.S. hakkinda 2011 yilina iliskin olarak 6736 sayili Kanunun yayimi tarihinden önce baslanilmis bir vergi incelemesi bulunmaktadir. Mükellef 26/9/2016 tarihinde
6736 sayili Kanuna uygun olarak incelemenin yapildigi yila ait kurumlar vergisi ve gelir
(stopaj) vergisi matrah artiriminda bulunmustur.

29/9/2016 tarihinde vergi dairesi kayitlarina intikal ettirilen vergi inceleme raporunda; mükellefin 2011 yilinda beyan ettigi 240.000 TL zarar tutarinin 160.000 TL’si kabul edilmemistir. Bu durumda matrah artiriminda bulunan mükellefin, anilan yila iliskin olarak beyan ettigi zarar tutarindan raporda kabul edilmeyen zararin mahsup edilmesi ve kalan (240.000–160.000=) 80.000 TL’nin yarisi olan 40.000 TL’nin 2016 ve müteakip yil kazançlarindan 5520 sayili Kanunun ilgili hükmü çerçevesinde indirilmesi gerekir. Kalan
40.000 TL zarar tutari ise hiçbir sekilde indirim konusu yapilmayacaktir.

h) 6736 sayili Kanuna göre matrah ve vergi artiriminda bulunan mükelleflerin ilgili vergi dairelerine vermis olduklari bildirim veya yaptiklari beyanlarda yer alan bilgiler herhangi bir vergi türü incelemesi için veri olarak kullanilmayacaktir.

i) Matrah ve vergi artirimi yapilacak yillarda faaliyette bulunmus ve gelir elde etmis olmakla birlikte bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi disinda birakan gelir vergisi mükellefleri T.C. kimlik numaralarini, yabanci gerçek kisiler ise varsa yabanci kimlik numaralarini kullanarak artirimda bulunabileceklerdir.
Yabanci kimlik numarasi olmayan yabanci gerçek kisiler ile kurumlar vergisi mükellefi olmasi gerekenler ise vergi dairelerine basvurmak suretiyle alacaklari vergi kimlik numaralarini kullanarak artirimda bulunabileceklerdir.
i) 6736 sayili Kanunun 7 nci maddesinin hükümlerinden yararlananlarin 5 inci madde hükümlerinden yararlanmalarina engel bir durum bulunmamaktadir.
j) Gelir veya kurumlar vergisi matrah artiriminda ve katma deger vergisi artiriminda bulunan mükelleflerin, artirima konu dönemlere iliskin olarak vermis olduklari “Mal ve Hizmet Alimlarina Iliskin Bildirim Formu” (Form Ba) ile “Mal ve Hizmet Satislarina Iliskin Bildirim Formu”nu (Form Bs) artirim nedeniyle düzeltmelerine gerek bulunmamaktadir.
k) Matrah ve vergi artirimlarinda, artirima esas alinacak matrah ve vergi tutarlarinin tespitinde Kanunun yayimlandigi tarihten önce verilmis olan beyannameler ve kesinlesen tarhiyatlar esas alinacaktir.
Buna göre, 6736 sayili Kanunun yayimlandigi tarihten itibaren verilen düzeltme beyannameleri ile Kanunun 4 üncü maddesi kapsaminda verilen beyannameler matrah ve vergi artiriminin hesabinda dikkate alinmayacaktir. Ayni sekilde, matrah ve vergi artirimina konu dönemlerle ilgili olarak ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilmis ve Kanunun yayimlandigi tarih itibariyla ihtilafli bulunan alacaklarla ilgili olarak Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere yapilan basvurular nedeniyle tahakkuk eden alacaklar da matrah ve vergi artiriminin hesabinda dikkate alinmayacaktir.

Detaylı bilgi almak için uzmanlarımızla temasa geçebilirsiniz.