Ar-Ge Merkezi ve Ar-Ge Projeleri Özelgeleri

Ar-Ge projelerine ait komisyon giderlerinin ve Ar-Ge merkezinizde görevli personel ücretlerinin Ar-Ge İndirimine konu edilip edilemeyeceği

Ar-Ge faaliyeti ile ilgili olarak başka bir şirket ile sözleşme imzalanmış olması ve Ar-Ge projesinin de bu şirket adına onaylanmış olması durumunda yapılan harcamaların Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.

AR-GE Personelinin Telafi Çalışmaları Hakkında Özelge

Ar-Ge Projelerinde Amortisman Uygulaması

Emekli Ar-Ge Personelinin Yeniden Ar-Ge De Çalışılması Halinde Gelir Vergisi Stopajı Ve Damga Vergisi Teşviğinden Faydalanıp Faydalanmayacağı

Ar-Ge Projesinde Çalışan Personeller İçin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Ar-Ge Indiriminden Yararlanılması Halinde Verilmesi Gereken Belge ve Listelerin Başvuru Yapılan Kamu Kurumu Tarafından Onaylanmasının Gerekip Gerekmediği

Ar-Ge Merkezinde Çalışan Personelin Servis Ve Yemek Giderlerinin Ar-Ge Harcaması Sayılıp Sayılmayacağı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Kapsamında Ar-Ge Giderlerinin Amortisman Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılmalı ?

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Kapsamında Ar-Ge Ücret Tahakku’nun Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılmalı ?

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Kapsamında Ar-Ge Giderlerinin Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılmalı ?

Ar-Ge Merkezlerinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge İndirimi Oranları Nedir ?

Ar-Ge Merkezinin Başvuru Değerlendirme ve Denetim Süreci

Bir İşletmenin Ar-Ge Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler Nelerdir ?

TÜBİTAK Teydeb Arge Projesinin 5520 Sayılı Kanuna Göre Arge İndiriminden Yararlandırılması