Tek Düzen Muhasebe Sistemi Kapsamında Ar-Ge Ücret Tahakku’nun Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılmalı ?

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Kapsamında Ar-Ge Ücret Tahakku’nun Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılmalı ?

Ar-Ge Departmanında çalışan personelin ücret tahakkuk muhasebe kayıt süreçleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

750 ARGE GİDERLERİ 1.225,00
Brüt Ücret 1.000,00
SSK İşveren Payı 225,00
360 ÖDENECEK VERGİ VE FON 54,68
AGİ 54,68
360 ÖDENECEK VERGİ VE FON 14,56
Gelir Verg. 14,56
Damga Ver. 0,00
361 ÖDENECEK SOS.GÜV.PRİM. 272,50
SSK İşçi 150,00
SSK İşveren 122,50
335 ÖDENECEK ÜCRETLER 890,12
Ücret 835,44
AGİ 54,68
602 DİĞER GELİRLER 102,50
SSK Teş.Des. 102,50
Ocak Ayı Ücret Tahakkuku
335 ÖDENECEK ÜCRETLER 890,12
102 BANKALAR 890,12
Ocak Ayı Ücret Ödemesi
360 ÖDENECEK VERGİ VE FON 14,56
361 ÖDENECEK SOS.GÜV.PRİM. 272,50
102 BANKALAR 287,06
Ocak Ayı Vergi Ödemeleri
751 ARGE GİDERLERİ YANSITMA HESABI 1.225,00
750 ARGE GİDERLERİ 1.225,00
Yılsonu Kapanış Hesapların Yansıtma Kaydı
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.225,00
751 ARGE GİDERLERİ YANSITMA HESABI 1.225,00
Araştırma-Geliştirme Giderlerinin Aktifleştirilmesi Kaydı