Author: Can Bayram

5000 TL ve Üzeri Faturalar e-Arşiv Fatura olmak Zorunda

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek…
Read more

Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

İç Denetim Birimi Başkanlığı raporları ile Genel Müdürlüğümüze iletilen görüşlerin  incelenmesi sonucunda, kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında bazı hatalı işlemlerin yapıldığı ve üniteler arasında uygulama birlikteliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 1-Sigortalılığın Sona Ermesi 2016/21 sayılı Genelgenin “6.10.Sigortalılığın Sona Ermesi” başlıklı bölümünde, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası…
Read more