BLOG

E-Faturaya Geçiş Sınırı Düşüyor

Tebliğ taslağına göre, 2017 hesap döneminde brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL olan mükellefler 1/1/2019 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçiş yapmak zorunda. E-fatura ve e-defter uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler son tebliğ taslağı yayınlandı. 2017 hesap döneminde brüt satış hasılatı (veya…

Devamı >>

KDV Yönünden Vergi Artırımı Yapılması Halinde

6736 sayılı Kanun’a göre gelir/kurumlar vergisinden matrah artırımı yapıp KDV yönünden matrah artırımı yapmayan mükelleflerin, 7143 sayılı Kanun çerçevesinde KDV yönünden vergi artırımı yapmak istemeleri halinde bu Kanuna göre yeniden gelir/kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı yapmaları zorunlu değildir. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır. Bizi takip etmeye devam…

Devamı >>

SGK Genelgesi 2018/28 – Genç Girişimci Teşvik Uygulaması

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü sayı : 40071718-206-E.8301953 19/07/2018 Konu : Genç girişimci teşvik uygulaması GENELGE – 2018/28 I — Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510…

Devamı >>

İlave İstihdama Teşvik Uygulaması

İşverenlerin işe aldıkları ilave çalışan için 12 ay boyunca yararlanacağı gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin şartlar belirlendi. Bu düzenleme uyarınca İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (İŞKUR) kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince alınan işçiler için prim desteği sağlanacaktır. İlave İstihdam Teşviğinden Yararlanma Şartları İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından…

Devamı >>

TÜRMOB: 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı

2016 ve 2017 yıllarında işverenlerimize verilen ve 2018 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları 10.02.2016 tarih 2016-4 sayılı,28.02.2017 tarihinde yayınlanan 2017-09 ve 20.06.2018 tarih 2018-20 sayılı SGK Genelgelerinde açıklanmıştır. Buna göre, 2018 yılında, 2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 120 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan…

Devamı >>

1 Temmuz 2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yurt İçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04/07/2018 tarihli ve 8 sıra No.lu Genelgesinde 01/07/2018-31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısı (0,11794), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,8461), iş…

Devamı >>

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru

İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda mükelleflerimizin aşağıda sayılan işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir. • 7143 sayılı Kanun başvuru sonucunun görüntülenmesi ve taksit ödemesinin yapılabilmesi, • Emanette yer alan tutarlar için iade/mahsup talebinde bulunulması, • Yönetici ve ortaklık bilgilerinin görüntülenmesi, • Yönetici değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi, • Unvan…

Devamı >>

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği

Vergi barışı düzenlemeleriyle; – Kesinleşmiş borçlar yeniden yapılandırılıyor, – Kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan borçlar yeniden yapılandırılıyor, – Pişmanlıkla verilecek beyannameler nedeniyle doğacak borçlar yapılandırılıyor, – Matrah ve vergi artırımı yapılarak incelenmeme güvencesi sağlanıyor, – İşletmelere kayıtlarını düzeltme olanağı veriliyor. – Kayıt dışı varlıkların kayda alınarak ekonomiye kazandırılması sağlanmaya çalışılıyor.   Kesinleşmiş ve ihtilaflı borçlarda…

Devamı >>

01.07.2018 tarihinden itibaren, 10-50 Çalışan arası işyerleri zorunlu BES’e dahil olacak

I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işyerinde çalışan sayısına göre kademeli olarak yürürlüğe girmişti. 01.01.2018 tarihinden itibaren 50 den fazla ve 100 den az işçinin çalışacağı ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların, zorunlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmeleri gerektiği, bu makalenin konusunu oluşturacaktır. 6740 sayılı Kanunla, 4632…

Devamı >>

Duyurular