Sanayi İşletmelerince Alınan Makine Ve Teçhizatın Finansmanı İçin Kullanılan Krediler

Sanayi İşletmelerince Alınan Makine Ve Teçhizatın Finansmanı İçin Kullanılan Krediler Nedeniyle Lehe Alınan Paralarda Bsmv İstisnasıyla İlgili Açıklama

Bilindiği üzere; sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayisinde kullanılmak üzere alınan makine-teçhizatın finansmanı için bu isletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına ilişkin yasal düzenleme 01.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6655 sayılı Kanun’la yapılmıştı.

29.03.2016 tarihli Resmi Gazetede Resmi Gazetede yayımlanan 90 seri no’lu Gider vergileri Genel Tebliğinde, Sanayi işletmelerince alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler nedeniyle lehe alınan paralarda BSMV istisnasıyla ilgili açıklamalar kapsamında;

– Sanayi sicil belgesine sahip bütün sanayi isletmeleri,

– Üretim faaliyetlerinde kullanacakları bütün makine ve teçhizat için,

Tebliğde belirlenen prosedüre uygun işlem yaparak,

Söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.

90 seri no’lu Gider Vergileri Genel Tebliğde yer alan açıklamalar ;

1) İSTİSNANIN KAPSAMI NEDİR?

1.a) İstisnadan Yararlanabilecek İşletmeler

İstisnadan;

– Sanayi sicil belgesine sahip olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan bütün sanayi işletmeleri,

– İmalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla

yararlanabilirler.

1.b) İstisna Kapsamında Alınabilecek Makine ve Teçhizat

İstisnadan, imalat ve üretim islerinde kullanılabilecek makine ve teçhizat alımları için yararlanılabilir.

İmalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları gibi sabit kıymetler, makine ve teçhizat kapsamına girmez.

Buna göre, temin edilecek bir sabit kıymet için kullanılan kredi dolayisiyla istisnadan yararlanabilmek için, sabit kiymetin;

– Makine ve teçhizat niteliginde olmasi,

– Imalat faaliyetinde kullanilmasi,

gerekmektedir.

Ayrica söz konusu tebligde;

a- Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadigi için parçalar halinde alinan ve isletmede kurulumu ve montaji gerçeklestirilen makine ve teçhizat dolayisiyla kullanilan kredilerin istisna kapsaminda oldugu,

b- Makineden ayri olarak alinan eklentilerin ve makineyle birlikte alinsa dahi yedek parçalarin istisna kapsaminda olmadigi,

belirtilmistir.

2. ISTISNA UYGULAMASI NASIL GERÇEKLESECEK ?

90 seri no.lu Gider vergileri Genel Tebliginde, istisna uygulamasinin nasil gerçeklestigi yapilacagi açiklanmistir:

2.a- Istisna kapsaminda kredi kullanmak isteyen sanayi isletmeleri, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alimina iliskin proforma fatura veya kredi basvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmis satis faturasinin birer örnegini kredi kullanilacak finans kurulusuna ibraz edecektir.

2.b- Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamis olan sanayi isletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alaninda faaliyette bulunacak sanayi isletmeleri, makine ve teçhizat alimina iliskin proforma fatura veya kredi basvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmis satis faturasi ile isletmenin kurulusuna ya da üretim degisikligine dair Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesinin birer örnegini kredi kullanilacak finans kurulusuna ibraz edecektir. Bu sekilde kullanilan kredilerde, istisnanin bastan itibaren geçerli sayilabilmesi için ilk defa alinacak sanayi sicil belgesinin veya üretim konusu degisikligini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneginin, her halükarda kredinin kapandigi tarihi asmamak kaydiyla, kredi kullanim tarihinden itibaren dört ay içinde kredi kullanilan finans kurulusuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

2.c- Istisna kapsaminda kredi kullanan sanayi isletmeleri, alinan makine ve teçhizatin isletme aktifine kaydedildigini gösteren yasal defter kaydi; kredi basvurusunda proforma fatura kullanan isletmeler ise ayrica makine ve teçhizat alimina iliskin satis faturasinin birer örnegini kredi kullanim tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kurulusuna ibraz edecektir.

2.d- Sanayi sicil kaydi için kapasite raporu istenen isletmelerce istisna kapsaminda kullanilan kredi ile alinan makine ve teçhizatin bulundugu kapasite raporunun bir örnegi, kredinin kapandigi tarihi asmamak kaydiyla, dört ay içinde ilgili finans kurulusuna ibraz edilecektir.

2.f- Ilgili finans kurulusu, isletme tarafindan sunulan belgelerin dogrulugunu kontrol ettikten sonra istisna kapsaminda kredi kullandiracak, kredi kullanim tarihinden itibaren lehe alinan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.) banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnasi uygulanacaktir.

Kosullara uyulmadan istisna kapsaminda kredi kullandirilmasi veya Tebligde belirlenen belgelerin öngörülen sürelerde eksiksiz olarak finans kurulusuna ibraz edilmemesi halinde, kredinin kullandirildigi tarihten itibaren zamaninda alinmayan vergi, vergi ziyai cezasi ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.