2020 Yılında Vergisel Değişiklikler Nelerdir?

2020 Yılında Vergisel Değişiklikler Nelerdir?

Binek otomobillerin giderine kısıtlama

işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir.

Kiralama:

 • Önceden: Tamamını Gider Yazabilir
 • Şimdi: Aylık en fazla 5.500 TL gider yazılabilir

Satın Almada Ödenen Vergiler

 • Önceden: Alışta Ödenen KDV ve ÖTV’nin tamamı gider yazılabilir
 • Şimdi: Alışta Ödenen KDV ve ÖTV’nin en fazla 115.000 TL si gider yazılabilir

Otomobil Giderleri:

 • Önceden: Tamamını gider yazabilir
 • Şimdi: %70’ini gider yazabilir

Amortisman Giderleri:

 • Önceden: Tamamı
 • Şimdi: ikinci el 250 bin TL üzerine amortisman ayıramaz.Sıfır: ÖTV + KDV maliyete dahil edildiğinde, bunlar dahil 250 bin TL üzerindeki kısmına amortisman ayıramaz

Konut Vergileri Nasıl Olacak:

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir.

Bedeli 5 – 7.5 Milyon TL:

 • Önceden: Beyan Yok
 • Şimdi: %03 vergi

Bedeli 7.5 – 10 Milyon TL:

 • Önceden: Beyan Yok
 • Şimdi: %06 vergi

Bedeli 10 Milyon TL ve Üzeri:

 • Önceden: Beyan Yok
 • Şimdi: %1 vergi

Vergi Cezalarında İndirim Nasıl Olacak:

 • Uzlaşılan cezalarda ödemeye bağlı indirim yoktu
 • Şimdi: %25 Ceza indirimi sağlanmakta

Dijital Hizmet Vergisi Nasıl Olacak:

Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar, vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla “dijital hizmet vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edilmektedir.

Türkiye’de 20 Milyon TL ve üzeri, dünyada ise 750 milyon Avro ve üzeri hasılat yapanlar için

 

Gelir Vergisi Kanunu Nasıl Olacak:

Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve yüzde 40 oranı eklenmiştir. Buna göre mevcut tarifenin ilk dört dilimi suretiyle 500 bin TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; ancak 500 bin TL ve üzeri gelir elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisine tabi olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *