7252 Sayılı Kanun’la Çalışma Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

7252 Sayılı Kanun’la Çalışma Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Haftalık Normal Çalışma Sürelerine Dönen İşverenlere 3 Ay Süreyle Prim Desteği Sağlanması Öngörülmüştür.

1.7.2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere, kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle sigorta primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

İşveren Fesih Yasağının İstisnaları Belirlenmiş ve Cumhurbaşkanına Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süresini, Her Defasında Üçer Aylık Sürelerle 30.6.2021 Tarihine Kadar Uzatma Yetkisi Verilmiştir.

her türlü iş ve hizmet sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmemesi öngörülmüştür. Buna karşılık fesih yasağı döneminde (3 aylık süreyi geçmemek üzere) işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine olanak sağlanmıştır.

50’den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş Yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Görevlendirilmesi Yükümlülüğü 31.12.2023 Tarihine Ertelenmiştir

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait işyerlerinde, 1.7.2020 tarihi itibariyle başlaması öngörülen iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğü, 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *