Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Halka açık olmayan anonim şirketlerin pay sahiplerinin genel kurulda vekaleten temsil edilmesi halinde, noter onaylı olmayan vekaletnamelerin noter huzurunda düzenlenen imza beyannamesi ile birlikte kabul edilmesi hükmü kaldırılmıştır. Pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarında vekaleten temsil edilebilmesi için Yönetmelik’e uygun olarak noterden vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması durumunda, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine yönelik çağrısız genel kurul toplantısı için Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi, tüm pay sahiplerinin veya temsilcilerinin imzaları noterce onaylı dilekçesi ile birlikte gerçekleştirilebilecektir.

Bakanlık temsilcisi başvurularında, Şirket’e ait imza sirkülerlerinin başvuru belgeleri ile birlikte sunulması şartı kaldırılmıştır.

Yönetim kurulu tarafından çağrılan genel kurul toplantıları için, Bakanlık Temsilcisi başvurularının Mersis aracılığı ile de yapılabileceği düzenlenmiştir. Böylelikle uygulama ile yönetmelik uyumlu hale getirilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *