Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 TL’ye Çıkarıldı

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 TL’ye Çıkarıldı

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 30 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2.030 TL’den 2.225 (iki bin iki yüz yirmi beş) Türk Lirasına yükseltildi.

2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse bu tutar 1.345 TL olmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 17 Ocak 2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULM JA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2020/1)’de,

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4’üncü maddesinde yer alan “iki bin otuz Türk Lirası” ibareleri “iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.düzenlemesi yer almıştır.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *