Chist-Era Era-Net Projesi 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

Chist-Era Era-Net Projesi 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş ve TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

  • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071 – Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.
  • Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:

-Özgün Etkileşimler için İleri Beyin-Bilgisayar Arayüzleri (BCI: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions)

-Sürdürülebilir Bilişim (S-ICT Towards Sustainable ICT: Computational Sustainability: a computational Approach to the Sustainability of the Environment)

Proje başvurunun son tarihi 1 Mart 2021 17:00 (Orta Avrupa Saati).

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

  • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

-Proje başına 1.500.000 TL’yi,

Yürütücü kuruluş başına;

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,

Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı

  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
  • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *