E-Fatura Zorunluluğu Geliyor

E-Fatura Zorunluluğu Geliyor

2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler;  01/01/2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

Yukarıdaki hükme göre 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e faturaya geçeceği için 01/01/2021 Tarihinden itibaren E- Deftere geçmek zorundadır

 Bağımsız denetime tabi olan şirketler 01/ Ocak/ 2020 tarihinden itibaren, e-Defter tutmaları zorunludur.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçin.

2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e-Faturaya geçmek zorundadır.

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ‘yi  2020 yılı ve takip eden hesap dönemlerinde geçen mükellefler ilgili yılı takip eden yılın 7.ayından (2021 yılı) itibaren e-fatura kullanmak zorunda olacaklardır.

Halen e-fatura ve e-defter tabi olanlar e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır.*

Yukarıda belirtilen e-Faturaya geçiş tarihleri e-arşiv fatura içinde geçerlidir.

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn  hesabımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *