İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Başlayanlara Sağlanan Prim Desteğinin Usul ve Esasları Açıklandı

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Başlayanlara Sağlanan Prim Desteğinin Usul ve Esasları Açıklandı

  • 17/11/2020 tarihinden itibaren 12 aylık sürede SGK’ ya başvurmak,
  • İşin fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneğialınan dönem içerisinde işe girmek,
  • İşe girdiği tarihten itibaren 12 ay süreyle işsizlik primi ödeyerek kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmak
  • Talepte bulunmak

Şartlarının bir bütün olarak gerçekleşmesi halinde işe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadar uzun vadeli sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

Uzun vadeli sigorta primi karşılanan günler, emeklilikte hizmet olarak sayılacaktır.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *