İşveren Tarafından Yapılan Meslek Adı ve Kodu Değişikliklerinde Ceza Uygulaması

İşveren Tarafından Yapılan Meslek Adı ve Kodu Değişikliklerinde Ceza Uygulaması

  1. İşverenin, sigortalı ile ilgili geçmişe dönük olarak meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde, işverenin talebi denetime sevk edilmeksizin işleme alınacak ve 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.
  2. Sigortalının, meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması veya ihbar ve şikâyette bulunulması halinde, SGK tarafından yapılacak inceleme sonucunda meslek adı ve kodunun yanlış bildirildiğinin anlaşılması halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır.

MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI:

5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (n) bendinde” Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. “Hükmü düzenlenmiştir.

Söz konusu hükmün yürürlük tarihi 01/01/2018 olduğundan idari para cezası 01/01/2018 tarihi itibarıyla, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

İşverenlerin, sigortalı ile ilgili geriye yönelik veya mevcut durum için meslek adı ve kodu değişikliğine ilişkin talepte bulunması halinde işverenin talebi işleme alınarak idari para cezası uygulanmayacaktır.

Sigortalının, meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması veya ihbar ve şikâyette bulunulması halinde, SGK tarafından yapılacak inceleme sonucunda meslek adı ve kodunun yanlış bildirildiğinin anlaşılması halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır.

Aynı zamanda meslek kodu ve adının gerçeğe aykırı bildirildiğinin; mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.

İdari para cezaları işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır.

Kaynak: TÜRMOB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *