Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

İç Denetim Birimi Başkanlığı raporları ile Genel Müdürlüğümüze iletilen görüşlerin  incelenmesi sonucunda, kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında bazı hatalı işlemlerin yapıldığı ve üniteler arasında uygulama birlikteliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1-Sigortalılığın Sona Ermesi

2016/21 sayılı Genelgenin “6.10.Sigortalılığın Sona Ermesi” başlıklı bölümünde, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası bakımından sigortalılığın hangi hallerde sonlandırılacağı açıklanmıştır.

İlgili başlıkta; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde, “Ayrıca Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi veya tutukluluk ve gözaltı hali, yol izni ve diğer ücretsiz izinler, devamsızlık, puantaj, kısmi istihdam, yarım çalışma, fesih tarihinde çalışmama ve diğer nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde gün ve kazanç bildiriminde bulunulmaması halinde en son primin ilişkin olduğu tarih itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Ancak ilgili kanununda belirtilen ücretsiz izin halinde ise iznin sona erdiği tarih itibarıyla sigortalılığı durdurulur.” hükmüne yer verildiği,

Buna göre, aylık prim ve hizmet belgesinde “

(4)-gözaltına alınma,

(5)-tutukluluk,

(6)-kısmi istihdam,

(7)-puantaj kayıtları,

(14)-diğer,

(15)-devamsızlık,

(16)-fesih tarihinde çalışmamış,

(20)-ücretsiz yol izni,

(21)-diğer ücretsiz izin,

(23)-yarım çalışma,

(24)-yarım çalışma ve diğer nedenler” eksik gün nedeni olarak bildirilen ve bu aylarda gün ve kazanç bildirilmeyen sigortalılar için en son prim bildirilen gün itibariyle sigortalılığın sona ermiş sayılacağı,

Bunların dışında kalan eksik gün nedenleri ile hiç gün ve kazanç bildirilmemesi halinde ise sigortalılık niteliğinin devam edeceği, belirtilmiştir.

Bu itibarla, sigortalının istirahatli olduğu aylarda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması şartıyla sigortalılık niteliği devam edecektir. Ancak, istirahatin başladığı tarihten önceki ayda aylık prim ve hizmet bildirgesinin hiç verilmemesi veya Yönetmelikte geçen eksik gün nedenleri ile gün ve kazanç bildirilmemesi halinde en son primin bildirildiği gün itibariyle  sigortalılığın sona erdiği kabul edilecektir.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn  hesabımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *