Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sınırlandırıldı

Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sınırlandırıldı

Koronavirüs nedeniyle ticari hayatta meydana gelen yavaşlamanın, sermaye şirketlerinin finansal yapıları üzerinde ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçları bertaraf etmek ve şirketlerimizin ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na ilave edilen Geçici 13 üncü Madde ile sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımı geçici bir süreyle belirli esaslara bağlanmıştır.

Bu çerçevede, sermaye şirketlerince geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler 30/9/2020 tarihine kadar şirketten nakit çıkış olacak şekilde dağıtıma konu edilemeyecektir.

Şirketlerce yalnızca 2019 yılı net dönem kârının % 25’i dağıtıma konu edilebilecektir. Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Bu süre, koronavirüsün ekonomik faaliyetlere etkisi de göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanınca üç aya kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir.

Ayrıca, söz konusu düzenlemeden istisna tutulacak şirketlerin belirlenmesi hususunda Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Konu hakkında Bakanlığımızca yapılacak düzenlemeler ile açıklamaların takip edilmesi önem taşımaktadır.

Kaynak: TÜRMOB

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *