SGK’ya Verilmesi Gereken İşyeri Bildirgesi Ekindeki Belgeler Elektronik Ortamda Gönderilebilecek

SGK’ya Verilmesi Gereken İşyeri Bildirgesi Ekindeki Belgeler Elektronik Ortamda Gönderilebilecek

SGK, işyeri tescil işlemlerinde tescil işlemini onaylamadan önce bazı belgeleri işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra elden veya posta yoluyla 7 gün içinde ibrazını talep etmekteydi. 2020/20 sayılı SGK genelgesinin ilgili bölümünde 2021/36 sayılı genelge ile değişiklik yaparak 7 günlük süreyi kaldırarak bu belgelerin elektronik ortamda verilmesini sağlamıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *