VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI NEDİR ?

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI NEDİR ?

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulaması Nedir ?

2019 Yılında elde edilen ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle 1-31 Mart 2020 beyan döneminde Yıllık Beyanname verecek mükelleflerimizden şartları taşıyanlar, %5 vergi indiriminden yararlanabileceklerdir.

VERGİYE Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulaması Nedir ?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı bulunmaktadır.

7194 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle 1/1/2020 tarihinden itibaren %5 vergi indiriminden yararlanmak artık daha kolay.

%5 Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

Belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri,
  • Kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç),

yararlanabilir.

Basit usule tabi mükellefler de %5’lik vergi indiriminden yararlanabilecektir.

%5 Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları Nelerdir?

%5 vergi indiriminden yararlanma şartları aşağıda belirtilmiştir:

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş olması.
  • Vergi indiriminin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla, bu beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması.
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması.
  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn  hesabımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *