Hakkımızda

Alkaze SMMM şirketi ülkemizde mevzuatların en güncel çerçevesini müşterilerine değer yaratacak şekilde uygulayan bir mali müşavirlik şirketidir. Mali müşavirlik hizmeti kapsamında 5746 Araştırma ve Geliştirme, 4691 Sayılı Teknoparklar teşvik ve kanunları başta olmak üzere, devlet teşviklerinin mevzuata uygun bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Alkaze Muhasebe müşterilerine yönetim danışmanlığı, devlet teşvikleri danışmanlığı,Teknopark,vergi, finans ve muhasebe alanlarında da hizmetler vermektedir.
Mali müşavir olarak gerek tabi olduğumuz mevzuat gerekse de bağlı bulunduğumuz oda kurallarına %100 riayet ederek faaliyet sürdürmek temel ilkemizdir.

Alkaze SMMM’nin amaç, temel ilke ve politikaları şöyledir:
# Devletimizin koymuş olduğu kurallara %100 uyarak müşterimizin azami menfaatini gözetecek şekilde faaliyetler yürütmek.
# Ulusal ve uluslararası mevzuatlara %100 uyum sağlamak.
# Klasik defter tutma ve mali müşavirlik hizmetinden ziyade değer yaratan muhasebe hizmetleri vermek.
# Şirketlerin defter kayıtlarını ve bilançolarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde güncel ve etkili bir şekilde oluşturmak ve tutmak.
# Vergi mevzuatının imkan verdiği tüm olanaklardan müşterilerini en hızlı ve etkili bir şekilde haberdar etmek ve bu imkanları müşterileri lehine uygulamak.
# Devletin vermiş olduğu diğer tüm teşviklerden müşterilerini haberdar etmek ve bu konuda danışmanlık vermek.
Muhasebe kayıtlarını şirketin defter ve piyasa değerini maksimuma çıkartacak şekilde düzenlemek ve bu konuda müşterilerine danışmanlık vermek
# Müşterilerine özellikle Araştırma Geliştirme, Teknopark, Arge merkezi vb. konularda vergisel ve yönetsel danışmanlık vermek.
# Müşterimizin veri ve bilgi mahremiyetini sağlamak
Mali Müşavirliği mümkün olduğunca dijital hale getirip teknolojik imkanları verimlilik ve kalite artışı için kullanmak