İlave İstihdama Teşvik Uygulaması

İşverenlerin işe aldıkları ilave çalışan için 12 ay boyunca yararlanacağı gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin şartlar belirlendi.

Bu düzenleme uyarınca İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (İŞKUR) kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince alınan işçiler için prim desteği sağlanacaktır.

İlave İstihdam Teşviğinden Yararlanma Şartları

İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince hizmet akdi ile işe aldıkları sigortalıların,

– işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

– işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,

– işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde,

– ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere,

– sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;

– işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde,

sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

 

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn hesabımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…