KOSGEB’den KOBİLERE Tanıtım Desteği

KOBİ tanımına giren işletmeler firma ve ürünlerinin tanıtımında kullanacakları katalog, broşür ve CD gibi tanıtım çalışmalarında devlet desteğinden faydalanabileceklerdir.

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

(2) Bu destek;

– Broşür, ürün kataloğu giderlerini,

– Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.

(3) Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.

(4) Destek kapsamında değerlendirilecek olan Broşür ve Kataloğun en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

a) Broşür ve Ürün Kataloğu;

– Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, işletme ürün/hizmetleri hakkında bilginin olması, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 (iki bin) adet olmalıdır.

– Ürün Kataloğu: En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.

b)Yurt dışında Yayınlanan/Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme:

– Yurt içi veya yurt dışında basılan ve yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilen reklamlardır.

(5) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür ve ürün kataloğunda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

(6) Desteğe konu olan ve yurt içinden sağlanacak ürün ve/veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

(7) Broşür ve ürün kataloğu giderleri/yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için verilecek destek miktarı 5.000 (beş bin) TL’yi geçemez.

(8) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.