KOSGEB “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği” Bütçesi 20.000 TL ‘den 50.000 TL’ye Yükseltildi

KOSGEB “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği” Bütçesi 20.000 TL ‘den 50.000 TL’ye Yükseltildi

KOSGEB destek programları yönetmeliği kapsamında verilen ”Nitelikli Eleman İstihdam Desteği” Bütçesi 20.000 TL ‘den 50.000 TL ye yükseltildi.

Genel Destek Programı altında yer alan Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında KOSGEB Şirketinizin satış-pazarlamadan üretim departmanına, sekreterinden muhasebe departmanına kadar herhangi bir bölümünde yeni istihdam edeceğiniz en az en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu personel için vereceğiniz net maaşın %50’sini size geri ödüyor.

Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL, Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir.

Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir

Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanının, destek başvuru tarihinden önceki son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiğinin işletmeye bildirildiği tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir.

İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.

Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.