KOSGEB’den Lojistik Desteği : 4.000 TL

Destek Unsurları:

Son bir yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere, üst limiti 20 bin lira olmak üzere her bir ihracat için 4 bin liraya kadar lojistik desteği verilecek.

İşletmelerin Lojistik desteğinden faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.

Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.

Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 4.000 (dörtbin) TL’dir.

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.