Maaş Katsayısının Değişmesine Bağlı Olarak, Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları da Değişmiştir

Temmuz 2015 sonrasında uygulanacak memur maaş katsayısının değişmesine bağlı olarak, bu tarihten sonra uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna çocuk zammı tutarları da değişmiştir. Bu dönemde uygulanacak kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.709,98 liradır.

1. Kıdem Tazminatı Tavanı

2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen katsayılar çerçevesinde,

14.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme”ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait 03.07.2015 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.07.2015 – 31.12.2015 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 3.709,98 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

2. Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (4) numaralı bendinde yer alan düzenlemeyle;

– Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması,

– Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması,

öngörülmüştür.

Devletçe verilen çocuk zammı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aile yardımı ödeneği” başlıklı 202. maddesinde aile yardımı adı altında düzenlenmiş olup, bu maddede, yardımın çocuklardan her biri için 250 gösterge rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemelere göre, Devlet memurlarına, belirlenen memur maaş katsayısıyla;

– 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500,

– Diğer çocuklar için ise 250,

gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna olmaktadır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün;

– 31.12.2014 tarihli Genelgesiyle, 01.01.2015-30.06.2015 döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0,079308,

– 03.07.2015 tarihli Genelgesiyle, 01.07.2015-31.12.2015 döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0,083084,

olarak belirlenmiştir. Bu veri çerçevesinde 2015 yılında uygulanan olan gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:

Hesap şekli Tutar (TL)
Ocak-Haziran 2015 Temmuz-Aralık 2015
0-6 yaş grubu için 500 x Aylık katsayı 39,65 TL 41,54 TL
Diğer çocuklar için 250 x Aylık katsayı 19,83 TL 20,77 TL