Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Müşterilerimizin finansal ve yönetsel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için, aşağıda detayları belirtilen hizmetleri Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri kapsamında sunmaktayız.

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz:
Farklı ölçek ve sektörlerde gelişme aşamasındaki müşterilerimize,

• Türk vergi mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması,
• Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve muhasebe kayıtlarının kontrolünün sağlanması,
• Muhasebe ve finans ile ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması yönünde danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz aşağıdaki çalışmaları da kapsamaktadır:

• Muhasebe yazılımının kurulumu esnasında şirkete özel hesap planının oluşturulması, bilgi aktarımı ve ilgili yazılımın muhasebe yönünden test edilmesi
• Denetim ve benzeri süreçlerde finansal verilerin denetçilere sunulması konusunda müşterilerimize destek olunması
• Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini