01.01.2016 Tarihinden İtibaren Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluğuna İlişkin Olarak Hali Hazırdaki 8.000 TL’lik Sınır, 7.000 TL’ye İndirilmiştir.

“01.01.2016 Tarihinden İtibaren Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluğuna İlişkin Olarak Hali Hazırdaki 8.000 TL’lik Sınır, 7.000 TL’ye İndirilmiştir.”

1. Giris

Vergi kanunlarinin vergiyi bagladiklari olayi, belli kurumlarin kayit ve belgeleri yardimiyla tespit etmek ve böylece kayit disiligi önlemek amaci dogrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunlulugu getirilmesi bu Tebligin konusunu teskil etmektedir.

2. Yetki

4/1/1961 tarihli ve 213 sayili Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fikrasinin (2) numarali bendinde Maliye Bakanligina mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumlari veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunlulugunu getirme ve bu zorunlulugun kapsamini ve uygulamaya iliskin usul ve esaslarini belirleme yetkisi verilmistir.

Vergi Usul Kanununun yukarida belirtilen hükmünün Maliye Bakanligina verdigi yetkiye istinaden yapilan düzenlemeler asagida yer almaktadir.

3. Tanimlar

Bu Tebligde geçen;

a) Araci finansal kurum: Bu Teblig uygulamasi bakimindan tahsilat ve ödemelere aracilik eden 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayili Bankacilik Kanununda tanimlanan bankayi, 29/6/2013 tarihli ve 6493 sayili Ödeme ve Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluslari Hakkinda Kanun kapsaminda yetkilendirilmis ödeme kuruluslarini ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayili Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teskilati Anonim Sirketini,

b) Ödeme: Nakit ve her an kullanima hazir banka varligindan olusan ödeme mevcudundaki azalisi,

c) Tahsilat: Nakit ve her an kullanima hazir banka varligindan olusan ödeme mevcudundaki artisi,

ç) Tevsik zorunlulugu kapsaminda olanlar: Bu Teblig uygulamasi bakimindan, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fikrasi kapsaminda fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sinif tüccarlari, serbest meslek erbabini, kazançlari basit usulde tespit olunan tüccarlari, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri, vergiden muaf esnafi,

d) Tevsik zorunlulugu kapsaminda olmayanlar: Bu Teblig uygulamasi bakimindan tevsik zorunlulugu kapsaminda olanlar disinda kalanlari

ifade eder.

4. Tevsik Zorunlulugunun Kapsami ve Tutari

4.1. Kapsam ve Tutar

Tevsik zorunlulugu kapsaminda olanlarin, kendi aralarinda ve tevsik zorunlulugu kapsaminda olmayanlarla yapacaklari, 7.000 TL’yi asan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini araci finansal kurumlar kanaliyla yapmalari ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örnegin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasina iliskin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapilacak tahsilat ve ödemelerin,

– Isletmelerin kendi ortaklari ve/veya diger gerçek ve tüzel kisilerle yaptigi her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi asmasi durumunda, araci finansal kurumlar kanaliyla yapilmasi ve bu islemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

4.1.1. Ayni Günde Ayni Kisi veya Kurumlarla Yapilan Islemler

Ayni günde ayni kisi veya kurumlarla yapilan islemlerin toplam tutarinin bu Tebligin (4.1.) bölümünde belirlenen haddi asmasi durumunda, islemlerin her biri islem bazinda belirlenen haddin altinda kalsa bile, astigi islemden itibaren isleme konu tahsilat ve ödemelerin de araci finansal kurumlar araciligiyla yapilmasi zorunludur.

Örnek: Tevsik zorunlulugu kapsaminda olan (A) A.S., ayni gün içerisinde (B) Ltd. Sti.’nden sirasiyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarinda ayri ayri mal alimlari gerçeklestirmistir. Tevsik zorunlulugu kapsaminda olan (A) A.S.’nin (B) Ltd. Sti.’nden ayni günde yaptigi mal alimlari toplami 3.500 TL’lik alimla 7.000 TL’lik haddi astigindan, son iki isleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunlulugu kapsaminda araci finansal kurumlar kanaliyla yapilmasi gerekmektedir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluguna uyulmamasi durumunda (A) A.S. ile (B) Ltd. Sti.’ne ayri ayri ceza uygulanacaktir.

4.1.2. Kisim Kisim Yapilan Tahsilat ve Ödemeler

Tahsilat ve ödemeye konu islem tutarinin tevsik zorunlulugu kapsaminda bu Tebligin (4.1.) bölümünde belirlenen haddi asmasi halinde, bedelin farkli tarihlerde kisim kisim ödenmesinde islemin toplam tutari dikkate alinacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunlulugu kapsaminda araci finansal kurumlar kanaliyla gerçeklestirilecektir.

Örnek: Serbest meslek erbabi (C), (D) A.S.’ye bir yil süreyle verecegi hizmet karsiliginda 12.000 TL alacaktir. Aralarindaki anlasma geregi (D) A.S., hizmet bedelini 1.000 TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendigi tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunlulugunu ortadan kaldirmayacak, sözlesmenin toplam tutari belirlenen haddi astigindan kisim kisim yapilan her bir tahsilat ve ödeme de araci finansal kurumlar kanaliyla tevsik edilecektir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluguna uyulmamasi durumunda serbest meslek erbabi (C) ile (D) A.S.’ye ayri ayri ceza uygulanacaktir.

4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamindaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye isletmelerinin islemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,

b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanununda tanimlanan sermaye piyasasi araci kurumlarinda yapilan islemlere konu tahsilat ve ödemelerin,

c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan 89/14391 sayili Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 sayili Kararda tanimlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacaklari döviz alim satim islemlerine iliskin tahsilat ve ödemelerin,

ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçeklestirilen islemler karsiliginda yapilan tahsilat ve ödemelerin,

d) Noterlerde gerçeklestirilen islemler karsiliginda yapilan tahsilat ve ödemelerin,

e) 5018 sayili Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamindaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunlarin teskil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diger kamu kurum ve kuruluslari, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarina ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafindan kurulan ve isletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluslar veya bunlara ait veya tabi diger müesseseler tarafindan yapilan ihale islemlerine iliskin yatirilmasi gereken teminat tutarlarina iliskin tahsilat ve ödemelerin

araci finansal kurumlar kanaliyla yapilmasi zorunlulugu bulunmamaktadir.

4.3. Diger Hususlar

Bu Teblig kapsaminda araci finansal kurumlar kanaliyla yapilmasi zorunlu bulunan tahsilat ve ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarina göre düzenlenen belgelerle (dekont, hesap bildirim cetveli, alindi vb.) tevsiki zorunludur.

Tevsik zorunlulugu kapsaminda yapilan islemler için araci finansal kurumlar tarafindan düzenlenen belgeler yapilan islemi degil o isleme iliskin tahsilat veya ödemeyi tevsik etmektedir. Dolayisiyla tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunlulugu kapsaminda araci finansal kurumlar kanaliyla yapilmasi, bu zorunlulugu ortaya çikaran isleme iliskin olarak Vergi Usul Kanununda yer alan belgeleri düzenleme zorunlulugunu ortadan kaldirmayacaktir.

5. Ceza Uygulamasi

Tahsilat ve ödemelerin araci finansal kurumlar kanaliyla yapilmasi zorunluluguna uyulmamasi durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.

6. Yürürlük

Bu Teblig 1/1/2016 tarihinde yürürlüge girer.

Teblig olunur.