Tek Düzen Muhasebe Sistemi Kapsamında Ar-Ge Giderlerinin Amortisman Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılmalı ?

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Kapsamında Ar-Ge Giderlerinin Amortisman Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılmalı ?

Proje bitiminde 263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesaplarında yer alan Ar-Ge maliyetleri itfa edilerek Gelir Tablosu hesaplarına alınmalıdır. (630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri).Ancak, uygulamada Ar-Ge harcamalarının ruhu gereği ve 213 sayılı VUK. 333 sıra no’ lu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, özün önceliği ilkesinden hareketle Araştırma Geliştirme Giderleri hesabında takip edilen Ar-Ge harcamalarının, harcamanın yapıldığı dönemde de itfa edilmek suretiyle giderleştirildiği görülmektedir.

Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin itfa süresi 5 yıldır. Yapılan Ar-Ge harcamaları %20 oranında amortismana tabi tutularak 630-Araştırma ve Geliştirme hesabına kaydedilmelidir.

Örnek : ABC Firmasının proje bitiminde, 263.Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabında 245.000,00TL. Birikmiştir, itfa süresi 5 yıl olduğuna göre, ve Yıllık Amortisman Oranı % 20 dir. Buna göre

245.000,00TL./ % 20 = 49.000,00TL. 5 yıl boyunca ABC Firması bu rakamı giderleştirecektir.

Muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 49.000,00TL.
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 49.000,00TL.