Teknopark Kanunu ( 4691 ve 6170 Sayılı ) Vergi Danışmanlığı

Teknopark Kanunu ( 4691 ve 6170 Sayılı ) Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Destek ve Muafiyetler

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti : 
Teknopark’ta faaliyet gösterecek Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi girişimcilerin, Teknopark’ta geliştirecekleri ve üretecekleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31.12.2023 tarihine kadar Gelirler ve Kurumlar Vergisi’nden muaftır.

Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi (Stopaj) Muafiyeti : 
Teknopark’ta çalışacak olan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Muafiyeti : 
Teknopark’ta faaliyet gösterecek girişimcilerin, kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içerisinde, münhasıran Teknopark’ta üretecekleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaftır.