Teknopark Şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Dışarıda Geçirilen Sürelerin Gelir Vergisi Teşviki’ne Dahil Edilmesi

Teknopark Şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Dışarıda Geçirilen Sürelerin Gelir Vergisi Teşviki’ne Dahil Edilmesi

01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik, dışarıda geçirilen sürelerin destek ve teşviklere konu edilmesi hakkında Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı

11.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında geçirilen sürelerin gelir vergisi teşvikine dahil edilmesi konusu netliğe kavuşmuştur.
Proje ile ilişkili Dışarıda Geçirilen Süreler

5746 sayılı‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge ve Tasarım merkezi yönetiminin veya teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

a) Saha araştırması,

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar,

c) Laboratuvar analiz, test ve deney çalışmaları,

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler

Lisansüstü Eğitim ile ilgili Dışarıda Geçirilen Süreler

Bunun yanında, 5746 sayılı‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde en az 1 yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek kaydıyla merkez veya bölge dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü Ar-Ge ve Tasarım merkezi yönetiminin veya teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

Yukarıda açıklanan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Search for:
Search…

Bizi Takip Edin

41.092957, 29.092493