Tübitak Arge Proje Süresi Uzatılabilir mi? Süre Uzatımı İçin Ne Yapılmalıdır?

Tübitak TEYDEB Projelerinin destek süresinin uzatılması mümkündür. Uzatma süresi, destek programına göre değişebilmektedir. Ancak verilen ek süre de dahil olmak üzere, proje süresi, destek programı için tanımlı azami destek süresini aşamaz (örneğin 1507 için azamı destek süresi 18 aydır). 1501 ve 1507 programlarında, bir defaya mahsus olmak üzere, proje süresinin %25 i kadar uzatma verilebilir. Uzatma, normal koşullarda dönem dosyasının (raporun), değişiklikler bölümünde talep edilir. Ancak, projenin son dönemiyse, dönem dosyasını göndermeyi beklemeden, bir yazı ile TÜBİTAK’a başvurmak yerinde olacaktır (dönem dosyasında talep yinelenmelidir).