Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

• 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
• Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,
• Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
• Varlık Barışı,
• Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
• İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
• Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
• Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
• Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
• 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
• Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,
gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.